تلگرام/انتقاد از دولت ترامپ به نحوه حمایت از معترضین در ایران

انتقاد کارشناس بروکینگز به دولت ترامپ به نحوه حمایت از معترضین در ایران: واشنگتون نمیتواند بگوید از معترضین حمایت می کند و درب های آمریکا را بر روی دانشمندان و دانشجویان که متولد ایران هستند، ببندد!

ارسال دیدگاه