تلگرام/فرانسه به جنگ شبکه های اجتماعی می رود…

فرانسه با سلاح تغییر نظام قانونی خود به جنگ شبکه های اجتماعی می رود؛ ماکرون لایحه مبارزه با اخبار جعلی را به مجمع ملی فرانسه می برد تا آن را به قانون تبدیل کند

ارسال دیدگاه