دیدار با مردم قم/ تحلیل کوتاه شماره4

نبردهای سه‌گانه‌ی ملت، ایران و اسلام علیه دشمنان

اندیشکده راهبردی تبیین در چند تحلیل کوتاه نسبت به تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم قم (19 دی)، اقدام کرده است که در ادامه به تحلیل یک بخش از سخنان ایشان پرداخته شده است.

 

?رهبرانقلاب اسلامی در دیدار مردم قم با اشاره به اغتشاشات روزهای اخیر، از یک مبارزه سه‌گانه ای اما به هم پیوسته نام بردند: «نبرد ملت با ضدملت است، نبرد ایران با ضدایران است، نبرد اسلام با ضداسلام است.»

✍اما این نبردها چگونه ریشه‌های انقلاب اسلامی را هدف قرار داده و انقلاب اسلامی چگونه با این نبرد سه گانه مواجهه شده است؟

1-تحلیل‌گران متفقند که انقلاب از قلب ملت برخاسته و ملت از آن محافظت می‌کند لذا دشمن نوک پیکانش را به سمت ملت نشانه ‌رفته‌ است. منافقین با مزدوری دشمن، ملت را می کشد و ترامپ هم ملت ایران را تروریست می نامد.

2-از طرف دیگر، ایران خاستگاه انقلابی بود که این کشور را به تنها قدرت مستقل تأثیرگذار منطقه‌ای بدل کرد و هر که در برابر این قدرتمندی عناد بورزد، ضد ایران است حتی اگر به ظاهر شعار ایران سر دهد مانند سلطنت طلب ها و منافقین.

3-اما محتوای اصلی این انقلاب،احیای اسلام ناب بود؛ اسلامی که توانست در برابر نسخه‌های اسلام آمریکایی، اسلام سرسپرده و اسلام وهابی بدرخشد.

4-با توجه به این جمله معظم‌له، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که دشمنان اسلام با ملت ایران به عنوان محافظان و حامیان انقلاب، با ایران به عنوان خاستگاه انقلاب و با اسلام به عنوان محتوای انقلاب، دشمنی خواهند کرد زیرا این سه در کنار هم انقلاب را حفظ کرده و در مقابل جبهه دشمنان،از ضعیف و تهی شدن آن جلوگیری کرده است. لذا ملت، ایران و اسلام علیه کسانی هستند که شعار ملت، ایران و اسلام می دهند اما ضد اینها عمل می کنند.

?#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه