تلگرام/زمان سختگیری بر ایران فرا رسیده است

دو سال قبل بود که فارن افرز نشریه شورای روابط خارجی آمریکا CFR پیشنهاد هایی (توسط چند کارشناس برجسته آمریکایی) را به دولت آمریکا و دولت آتی این کشور ارائه داد. این پیشنهاد ها برای دوران پسابرجامی آماده شد و به دولت آمریکا تأکید می کرد که اگر زمانی مجددا جنبش اعتراضی در ایران (همانند 88) شکل گرفت، آماده باشد و از آن فرصت بهره برداری کند.

زمان سختگیری بر ایران فرا رسیده است

#بازنشر

⚔️دو سال قبل بود که فارن افرز نشریه شورای روابط خارجی آمریکا CFR پیشنهاد هایی (توسط چند کارشناس برجسته آمریکایی) را به دولت آمریکا و دولت آتی این کشور ارائه داد. این پیشنهاد ها برای دوران پسابرجامی آماده شد و به دولت آمریکا تأکید می کرد که اگر زمانی مجددا جنبش اعتراضی در ایران (همانند 88) شکل گرفت، آماده باشد و از آن فرصت بهره برداری کند. پیشنهادهای زیر را بخوانیم. بخشی از آنها محقق شده و به آن بخش که هنوز محقق نشده بیشتر دقت کنیم؛ من جمله: ایجاد کمپین #جنگ_سیاسی و تفرفه انداختن در دایره حاکمیتی ایران

?پیشنهادهای ارائه شده:

✖️بازگرداندن معماری تحریم های ایران تا جایی که امکان پذیر است
✖️بیرون کردن ایران از اقتصاد جهانی
⚫️ایجاد کمپین جنگ سیاسی و تفرفه انداختن در دایره حاکمیتی ایران
?استراتژی فشار بر ایران با محوریت فشار از داخل بر ایران
?بسیج مخالفان ایران در خارج از کشور
?پمپاژ این ادعا در تلویزیون و رسانه های اجتماعی: تنها حاکمیت اشتباه روحانیان موجب محدودیت اقتصادی و محرومیت سیاسی ایران شده
▪️منابع مالی سپاه علاوه بر تحریم های اولیه، ذیل تحریم های ثانویه قرار گیرند
▪️معرفی نام سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی
▫️معرفی مقام های سپاه پاسداران به عنوان ناقضان حقوق بشر
▫️حفظ تحریم ها علیه موسسات مالی ایران

?متن پیشنهادها:

Goo.gl/svR2xn

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه