تلگرام/مشاور سابق ترامپ: اپوزیسیون ایران با هم متحد باشد!

مشاور سابق ترامپ: اپوزیسیون ایران با هم متحد باشد؛ بازیگران اصلی، معترضین داخل ایران هستند!

مشاور سابق ترامپ: اپوزیسیون ایران با هم متحد باشد؛ بازیگران اصلی، معترضین داخل ایران هستند!

?ولید فارِس مشاور سابق ترامپ و میت رامنی در واشنگتون تایمز نوشت: دوباره اعتراض ها در ایران برقرار است. امروز فرصتی تاریخی است که آمریکا و جامعه بین المللی با استفاده از آن می توانند به تغییر رژیم مسالمت آمیز در ایران کمک کنند! اما آمریکا باید چه کند؟

⏺ولید فارِس ادامه می دهد: سکوت را بدرید و فریاد بزنید. توئیت های حمایتی ترامپ حیاتی هستند. محتوای توئیت ها باید طوری باشد تا متحدین آمریکا و اپوزیسیون ایران خواسته ما را بفهمند. توئیت های کنگره از سوی هر دو حزب هم به همین صورت باشد

?فارِس که در زمان انتخابات اخیر آمریکا مشاور ترامپ بوده نوشت: دیپلماسی آمریکا باید توسط نیکی هیلی در شورای امنیت سازمان ملل بدین صورت جلو رود که ائتلافی بزرگ از کشورها به همراه سازمان های مردم نهاد علیه ایران شکل بگیرد. اگر روسیه آن را وتو کرد، نیکی هیلی باید درخواست جلسه ای برای حمایت از مردم ایران بدهد. در آن جلسه آمریکا می تواند ائتلافی تشکیل دهد و آنها را برای فشار بر تهران متقاعد کند

❇️فارِس در ادامه پیشنهاد می دهد: اپوزیسیون ایران مخصوصا خارج نشین هایش باید به آمریکا و جهان با اتحاد میان خودشان کمک کنند. رقابت میان خودشان را (برای کسب قدرت) کنار بگذارند و خاطرشان باشد که بازیگران اصلی معترضین در ایران هستند! وقتی تغییر (رژیم) صورت گرفت، آنگاه وارد رقابتی آزاد برای تشکیل حکومت آتی ایران بشوند!

✳️فارِس در نهایت می نویسد: سیاست آمریکا در قبال معترضین ایران، باید دارای دستور کار راهبردی و منطقی باشد. کاخ سفید باید به طور جدی با کنگره برای شکل دهی به یک راهبرد جامع همکاری کند. باید پلت فورمی دو حزبی به عنوان پایه «رویکردی ملی» در این موضوع ایجاد شود. ما با قدرت از معرفی هماهنگ کننده ای برای موضوع ایران تا زمانی که این ماجرا ادامه دارد حمایت می کنیم. این عامل، به هم پیوستگی میان نهادهای دولتی آمریکا را حفظ می کند و ارتباط با بازیگران منطقه ای و بین المللی و اپوزیسیون ایران برقرار می ماند

?پیوند گزارش:

Goo.gl/jiyejf

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه