تلگرام/ جبران خسارت های ترامپ به منافع ملی…

مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا: امیدوارم رئیس جمهور بعدی آمریکا همه دیپلمات های مستعفی این دوره را به کار گیرد/باید تمام خسارات وارد شده به شهرت و منافع آمریکا در دوران ترامپ را جبران کنیم

ارسال دیدگاه