اینستاگرام/سلسله بی‌آبرویی‌های آمریکایی‌ها ادامه دارد/ این بار حق السکوت!

سلسله بی‌آبرویی‌های آمریکایی‌ها ادامه دارد و این بار استیو بنون استراتژیست ارشد #ترامپ از برخی اقدامات ترامپ زمان انتخابات پرده برداشت: وکیل ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر #روابط_نامشروعرئیس جمهور آمریکا، به 100 زن حق السکوت داده است!

سلسله بی‌آبرویی‌های آمریکایی‌ها ادامه دارد و این بار استیو بنون استراتژیست ارشد #ترامپ از برخی اقدامات ترامپ زمان انتخابات پرده برداشت: وکیل ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر #روابط_نامشروعرئیس جمهور آمریکا، به 100 زن حق السکوت داده است!
بنون به تازگی کتابی نوشته و برخی موارد در مورد ترامپ را افشا کرده است. از از نظر فکری و رابطه دوستی به ترامپ بسیار نزدیک بود

ارسال دیدگاه