تلگرام/ حق السکوت!!!

استیو بنون استراتژیست ارشد ترامپ: وکیل ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر روابط نامشروع رئیس جمهور آمریکا، به 100 زن حق السکوت داده است

ارسال دیدگاه