تلگرام / وال استریت ژورنال: قمار ایرانی ترامپ!

هیئت تحریریه وال استریت ژورنال در مورد بیانیه اخیر ترامپ در مورد برجام و ضرب الاجل 120 روزه ای که تعیین کرد نوشت: او تعلیق تحریم ها را تمدید کرد به این بهانه که کنگره و اروپا جهت تغییر برجام اقدام کنند. در غیر این صورت ادعا کرده که برجام را ترک می کند. ترامپ بیشتر از ایرانی ها، خود را در محاصره قرار داده است

هیئت تحریریه وال استریت ژورنال در مورد بیانیه اخیر ترامپ در مورد برجام و ضرب الاجل 120 روزه ای که تعیین کرد نوشت: او تعلیق تحریم ها را تمدید کرد به این بهانه که کنگره و اروپا جهت تغییر برجام اقدام کنند. در غیر این صورت ادعا کرده که برجام را ترک می کند. ترامپ بیشتر از ایرانی ها، خود را در محاصره قرار داده است

◻️وال استریت ژورنال ادامه می دهد: او خط قرمز مشخص کرده و این امر بدین معنی است که اگر در طی 120 روز آینده خواسته هایش محقق نشود باید به وعده اش عمل کند یا با تمدید مجدد، اعتبار جهانی اش آسیب می بیند. بدین ترتیب اگر او ایده مشخص یا راه خروجی نداشته باشد، خود را در محاصره تنگی قرار داده است. اگر اروپایی ها در برابر مذاکره مجدد برجام مقاومت کنند، ترامپ باید به تنهایی عمل کند

⏸وال استریت ژورنال در نهایت به ترامپ پیشنهاد می کند بهترین راه مقابله با ایران تمدید تعلیق تحریم های هسته ای و حفظ برجام و محدود کردن ایران در دیگر جبهه ها است

?پیوند گزارش:

Goo.gl/ujE28U

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه