اینستاگرام / اسلام به زودی به جای یهود دومین دین آمریکا خواهد شد

تحقیقات جدید نشان از رشد تعداد مسلمانان آمریکا تا سال 2050 به 8.1 میلیون که ناشی از مهاجرت و زاد و ولد خواهد بود و تا سال 2040 جای دین یهود یعنی دین دوم کنونی در آمریکا را می گیرد تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که آمریکا در حال حاضر 3.45 میلیون نفر مسلمان دارد که در دهه گذشته این رقم به 2.35 میلیون نفر می‌رسید این نوشته مربوط به مرکز تحقیقات پیو است که در وبگاه آی بی تایمزمنتشر شد و بنا به تحقیقات او در واشنگتن دی سی و نیوجرسی بزرگترین جامعه مسلمانان حاکم هستند

ارسال دیدگاه