تلگرام /سعودی هسته ای می شود؟

◼️رابرت اینهورن عضو ارشد بروکینگز و مذاکره کننده سابق هسته ای آمریکا به دولت ترامپ پیشنهاد داده توانایی محدود عرستان سعودی در تولید سوخت هسته ای را بپذیرد!

ارسال دیدگاه