تلگرام/دولت آمریکا تعطیل شد..

دولت آمریکا تعطیل شد/ این نوزدهمین تعطیلی دولت آمریکا است/عدم اجماع بر لایحه بودجه موقت دلیل این تعطیلی است

ارسال دیدگاه