اینستاگرام / شرایط وحشتناک کودکان روهینگیا/ آوارگی 646هزارنفر از مردم..

ماریکسی مرکادو» سخنگوی یونیسف صحنه وحشتناکی از مسلمانان روهینگیا منتشر کرد و گفت: مسلمانان روهینگیا تا سال 2012 مورد خشونت‌ها و تجاوزهای ارتش میانمار قرار گرفتند و چیزی که شرایط را بدتر می‌کند سکوت دولت این کشور است پس از موج دوم خشونت‌های ارتش میانمار که به کشتن و تجاوز زنان و کودکان دست زدند بالغ بر 646 هزار نفر از آنها آواره شدند .

ارسال دیدگاه