تلگرام / هزینه ده ها میلیون دلاری برای براندازی در ایران !

مدیر اندیشکده «تحقیقات و توسعه سیاسی» انگلیس از پروژه آمریکا برای بهره گیری از «بحران آب» بمنظور بسیج افکار عمومی علیه حاکمیت در ایران و هزینه ده ها میلیون دلاری برای براندازی در ایران خبر داد

ارسال دیدگاه