تلگرام / دخالت فرانسه در مسائل دفاعی ایران!

وزیر خارجه فرانسه: ایران به بخش موشکی قطع نامه 2231 احترام نمی گذارد، 28 وزیر اروپایی نگرانی خود را نسبت به فعالیت های ایران در یمن، سوریه و لبنان اعلام می کنند

ارسال دیدگاه