تلگرام / درخواست مذاکره موشکی!

بلومبرگ: یک دیپلمات سازمان ملل خبر داد فرانسه، آلمان و بریتانیا به ایران گفته اند باید در موضوع موشک بالستیک به میز مذاکره بیاید

ارسال دیدگاه