زوایای مبهم الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)

روز گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه دولت مبنی بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی را مورد تصویب قرار داد. این معاهده علی‌رغم ظاهر و آنچه گفته می‌شود، دارای زوایای مبهم و تاریکی است که می‌تواند تهدیدات جدی را متوجه عملکرد و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران کند.

روز گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه دولت مبنی بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی را مورد تصویب قرار داد. این معاهده علی‌رغم ظاهر و آنچه گفته می‌شود، دارای زوایای مبهم و تاریکی است که می‌تواند تهدیدات جدی را متوجه عملکرد و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران کند.

?تحلیل و ارزیابی

1- نکته اول مربوط به کلیت پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی و قراردادهایی این‌چنینی است. نام و مفاد به‌ظاهر زیبا و مفید این‌گونه معاهدات به معنی کارکرد مؤثر آن‌ها و توجیه‌کننده الحاق به آن‌ها نیست. چراکه در عمل و هنگام اجرا به‌عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر کشورهای ناهم‌سو از طرف جبهه غرب استفاده می‌شود.

2- مهم‌ترین زاویه ابهام‌آلود این کنوانسیون به تعریف و تفسیر از مفاهیمی مانند جرم سازمان‌یافته فراملی یا تروریسم برمی‌گردد. مبتنی بر تجربه می‌توان گفت تحرک و اقدام علیه حمایت ایران از گروه‌های مقاومت اسلامی به‌موجب این کنوانسیون مورد تمرکز محافل سیاسی دیپلماتیک غرب قرار خواهد گرفت.

3- گروه‌های مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان، امروز در زمره مؤلفه‌های تأمین‌کننده امنیت منطقه‌ای قرار دارند و یکی از اساسی‌ترین موانع تحقق سیاست‌های غرب در غرب آسیا محسوب می‌شوند. ازاین‌رو به احتمال قریب به یقین، الحاق ایران به کنوانسیون پیش‌گفته، به‌عنوان ابزاری جهت فشار برای تضعیف این گروه‌ها استفاده خواهد شد.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

 

ارسال دیدگاه