اینستاگرام / کره شمالی از کره جنوبی خواست تا با هم متحد شوند!

کره شمالی در اقدامی نادر از دو کره شمالی و جنوبی خواست که این دو کشور بدون دخالت کشوری دیگر با یکدیگر ارتباط متحد شوند. همچنین اعلام کردند که باید همکاری و ارتباط و مانور نظامی مشترک داشته باشیم

ارسال دیدگاه