اینستاگرام / غرب باید به میانه روهای ایران دست دوستی دهد!

در حالی که رسانه‌های آمریکا از اقدامات شدید دولت #ترامپ و همراه کردن اروپا برای اعمال فشار بر ایران خبر دادند، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی انگلستان (#MI6) اظهاراتی متفاوت نسبت به ایران داشت مبنی بر اینکه غرب باید دست دوستی به سمت میانه‌روهای ایران دراز کند او همچنین با انتقاد نسبت به اقدامات ترامپ گفت که سیاست ترامپ در مورد ایران اصلا کمک‌کننده نیست

ارسال دیدگاه