سند آمریکایی و عواقب آن بر آینده سوریه

در نشست اخیر وین درباره آینده سوریه، سندی غیررسمی از سوی «گروه کوچک» شامل کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن و عربستان به نماینده سازمان ملل «دی‌میستورا» ارائه شد. محتوای این سند از چند جهت قابل تامل است:

?در نشست اخیر وین درباره آینده سوریه، سندی غیررسمی از سوی «گروه کوچک» شامل کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن و عربستان به نماینده سازمان ملل «دی‌میستورا» ارائه شد. محتوای این سند از چند جهت قابل تامل است:

Goo.gl/VuoDGj

✅ این سند حکومت آینده سوریه را، حکومت غیرمتمرکز محلی با اختیارات گسترده، پیشنهاد داده‌است. این امر وقتی معنا می‌یابد که ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا از تشکیل ارتش مرزبانی در مناطق کردنشین سوریه و تامین امنیت به دست نیروهای محلی خبر داد. تلازم این دو اتفاق به این معناست که آمریکا می‌خواهد در عرصه‌ی عمل، حکومت محلی مستقل کردی را محقق و در عرصه بین الملل برای آن مشروعیت کسب کند.

✅ بخش دیگر این سند، نظام پارلمانی را برای نوع حکومت آینده سوریه پیشنهاد داده‌است که در آن رئیس‌جمهور به یک مقام تشریفاتی بدل شده به نحوی که موافقت رئیس‌جمهور برای تایید نخست‌وزیر و وزرا در آن شرط نیست. به نظر می‌رسد دشمنان دولت سوریه از تغییر بشاراسد ناامید شده‌اند، و مذاکره درباره او را سدی در مقابل ادامه‌ی روند مذاکرات تلقی می‌کنند. بنابراین همت خود را معطوف به سلب اختیارات از رئیس‌جمهور کرده‌اند که اگر بشار اسد را نتوانستند از حکمرانی سوریه حذف کنند، حداقل مشروعیت قانونی برای انجام اهداف مدنظرش را نداشته باشد.

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه