تلگرام / نتانیاهو تهدید کرد …

نتانیاهو در دیدار پوتین نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه و ساخت کارخانه‌های موشک‌‌های نقطه‌زن در لبنان هشدار داد و گفت هر اقدامی برای توقف این دو تهدید انجام می دهیم

ارسال دیدگاه