اینستاگرام / خواسته های ترامپ در تغییر برجام چیست؟

باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای #آمریکا در مورد دغدغه های برجامی #ترامپ گفت: «بزرگترین دغدغه ترامپ، مفاد مربوط به "غروب آفتاب" (سقف زمانی محدودیت‌های برجامی برنامه هسته‌ای ایران) است... و ثانیا، او واقعا می‌خواهد فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران را به عقب براند. تصور می‌کنم که این چیزی است که اروپایی‌ها هم دوست دارند شاهدش باشند. این دو مسئله‌ای است که وجود دارد. ترامپ دو چیز می خواهد: اینکه یا ما در داخل چیزی تصویب کنیم که به مسئله غروب آفتاب رسیدگی کند، یا با اروپایی‌ها به توافقی جمعی دست یابیم که به مسائلی که در موردشان صحبت کردم، بپردازد» باب کورکر افزود: «فکر می‌کنم در صورتی که احساس کند که یکی از این دو مورد اتفاق نیافتاده، او این کار را می‌کند.

ارسال دیدگاه