تلگرام / دوران ترامپ فرصتی برای تصرف زمین !

«گیلعاد اردان»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار برسمیت شناختن حاکمیت این رژیم بر بلندی های جولان در دوران «دونالد ترامپ» شد!

ارسال دیدگاه