تلگرام / جدیدترین نظرسنجی IranPoll و دانشگاه مریلند از وضعیت بیکاری در ایران

طبق نظرسنجی IranPoll و دانشگاه مریلند، «بیکاری» مهم ترین مشکلی است که مردم ایران در حال حاضر با آن روبرو هستند/40 درصد مردم نگران بیکاری و تنها 9 درصد نگران نرخ بیکاری جوانان هستند

ارسال دیدگاه