تلگرام / جدیدترین نظرسنجی IranPoll و دانشگاه مریلند در مورد اثر برجام در بهبود شرایط زندگی مردم

نظر مردم در نظرسنجی IranPoll و دانشگاه مریلند در مورد اثر برجام در بهبود شرایط زندگی مردم: 75% مردم معتقدند شرایط زندگی بهبود نیافته است

ارسال دیدگاه