تلگرام / فهرست برترین اندیشکده های دنیا

فهرست برترین اندیشکده های دنیا از سوی دانشگاه پنسیلوانیا منتشر شد/بروکینگز همچنان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است/چتم هاوس در گزارش قبلی رتبه 2 را اختیار کرده بود

ارسال دیدگاه