اینستاگرام / آغاز عملیات پاکسازی استان الانبار عراق تا مرزعربستان آغاز شد

آغاز عملیات پاکسازی استان الانبار #عراق تا مرز #عربستان آغاز شد این عملیات با هدف تخریب کلیه پناهگاه های #داعش و مواضع آنها در صحرای غربی الانبار انجام خواهد گرفت پس از آزادسازی کامل عراق از دست داعشی‌ها، آنها به مناطق صحرایی گریختند و برای خود پایگاه و پناهگاه ایجاد کردند که تاکنون مناطقی از این صحرا پاکسازی شده است

آغاز عملیات پاکسازی استان الانبار #عراق تا مرز#عربستان آغاز شد
این عملیات با هدف تخریب کلیه پناهگاه های#داعش و مواضع آنها در صحرای غربی الانبار انجام خواهد گرفت
پس از آزادسازی کامل عراق از دست داعشی‌ها، آنها به مناطق صحرایی گریختند و برای خود پایگاه و پناهگاه ایجاد کردند که تاکنون مناطقی از این صحرا پاکسازی شده است

ارسال دیدگاه