اینستاگرام/ لیست تحریم های ترامپ علیه ایران…..

تمام #تحریم های #ترامپعلیه #ایران -تحریم ۱۳ شخصیت حقیقی و ۱۲ شخصیت حقوقی به بهانه‌های #موشکی و#تروریسم/۱۵ بهمن ۹۵

تمام #تحریم های #ترامپعلیه #ایران -تحریم ۱۳ شخصیت حقیقی و ۱۲ شخصیت حقوقی به بهانه‌های #موشکی و#تروریسم/۱۵ بهمن ۹۵
-تحریم ۸ شرکت و ۳ فرد در رابطه با برنامه موشکی ایران/۴ فروردین ۹۶
-تحریم ۷ شخصیت حقیقی و حقوقی را در رابطه با برنامه موشکی ایران/۲۷ اردیبهشت
-تحریم ۱۸ فرد و نهاد/ ۲۷ تیرماه
-تصویب قانون #کاتسا/ مرداد ۹۶
-تحریم ۶ نهاد ایرانی مرتبط با گروه صنعتی شهید همت به بهانه موشکی/۶ مرداد
-تحریم ۷ شخصیت حقیقی و ۲ شخصیت حقوقی ایرانی، همچنین ۳ شخصیت حقیقی و ۶ شخصیت حقوقی خارجی/۲۳ شهریور
-بروزرسانی فهرست تحریم های ایران بر اساس #قانون_کاتسا/۹ آبان
-دو فرد ایرانی و چهار شرکت (دو ایرانی، دو آلمانی) در رابطه با تحریم‌های #ضد_تروریسم/۲۹آبان
-۵ نهاد ایرانی و ۳ فرد غیر ایرانی/۱۴ دی
-1۴ شخصیت حقیقی و حقوقی/ ۲۲ دی

?متن گزارش:

Goo.gl/1fVXSH

ارسال دیدگاه