اینستاگرام/ ترکیه دو بار به صورت رسمی به خاک سوریه تجاوز کرده است.

تجاوز نخست ترکیه زمانی آغاز شد که کردها قصد عبور از فرات و تحکیم حضور در جرابلس را داشتند. ترکیه با هدف اعلانی مبارزه با #داعش، به‌سرعت وارد عمل شد و حد فاصل اعزاز تا جرابلس را اشغال کرد. اصلی‌ترین بازیگر مقابل ترکیه، داعش بود و آنکارا مدام تاکید می‌کرد که هدفش مبارزه با داعش است. مقامات ترکیه حتی از آزادسازی رقه هم سخن می‌گفتند تا به مشروعیت ظاهری تجاوز نظامی به سوریه بیفزایند. هدف اصلی البته کردها بودند. ترکیه نمی‌خواست نوار شمالی، یکپارچه تحت نفوذکردها باشد و کانتون #عفرین و کانتون‌های شرق فرات متصل شود

 

#ترکیه دو بار به صورت رسمی به خاک سوریه تجاوز کرده است. هدف اعلانی حمله در هر دو تجاوز، اگرچه غیرواقعی نیست اما هدف اصلی هم نبوده است ⚫تجاوز نخست ترکیه زمانی آغاز شد که کردها قصد عبور از فرات و تحکیم حضور در جرابلس را داشتند. ترکیه با هدف اعلانی مبارزه با #داعش، به‌سرعت وارد عمل شد و حد فاصل اعزاز تا جرابلس را اشغال کرد. اصلی‌ترین بازیگر مقابل ترکیه، داعش بود و آنکارا مدام تاکید می‌کرد که هدفش مبارزه با داعش است. مقامات ترکیه حتی از آزادسازی رقه هم سخن می‌گفتند تا به مشروعیت ظاهری تجاوز نظامی به سوریه بیفزایند. هدف اصلی البته کردها بودند. ترکیه نمی‌خواست نوار شمالی، یکپارچه تحت نفوذکردها باشد و کانتون #عفرین و کانتون‌های شرق فرات متصل شود
?تجاوز دوم اما با صراحت، هدفش را مقابله با کردها اعلام کرد. برخلاف تجاوز نخست که کردها سیبل بودند اما هدف اعلانی مبارزه با داعش بود، این‌بار کردها هدف اعلانی‌اند و هدف واقعی چیز دیگری است. ترکیه گفته که کردها در عفرین، امنیت ملی‌اش را به‌خطر انداخته‌اند. این، درست است اما علت اصلی نیست. علت و هدف اصلی، افزایش حوزه‌ی نفوذ و تضمین بقای تروریست‌هایی است که اکنون در ادلب‌اند و ممکن است به دلیل سیاست‌های سوریه، ایران و روسیه، فردا نباشند. این‌ها، مهره‌های بازی ترکیه در شطرنج سوریه‌اند و آنکارا نمی‌تواند نسبت به حیات آن‌ها، بی‌تفاوت باشد

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه