دیدستان/ مدرسه مقاومت به ما آموخت

خطابه تاثیرگذار و باصلابت جهاد مغنیه: ما فرزندان مکتبی هستیم که به ما آموخت آزاده زندگی کنیم

خطابه تاثیرگذار و باصلابت جهاد مغنیه: ما فرزندان مکتبی هستیم که به ما آموخت آزاده زندگی کنیم

کانال اندیشکده راهبردی تبیین در دیدستان:

https://www.didestan.com/channel/gG9neRVb

ما را در دیدستان دنبال کنید:

https://goo.gl/nvAHbL

 

ارسال دیدگاه