تلگرام/ تحریم های آمریکا علیه ایران شامل قطعات هواپیما هم می شود…

تحلیلگر سیاسی آمریکایی:تحریمهای آمریکا علیه ایران شامل قطعات هواپیما هم می شود.چرا آمریکابه ایران اجازه خرید قطعات نمی دهد؟چرا مردم ایران باید قربانی شوند چون وال استریت میخواهد اقتصاد آنرا نابود کند

ارسال دیدگاه