تلگرام/ تقابل همه جانبه [اقتصادی،دیپلماتیک،اطلاعاتی]علیه ایران

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی تقاضای تقابل همه جانبه [اقتصادی،دیپلماتیک،اطلاعاتی]علیه ایران کرد و گفت:با اختاپوس بزرگی روبرو هستیم که سر آن در تهران است و بازوهایش در منطقه/با سر اختاپوس به تقابل بپردازیم

ارسال دیدگاه