گسترش اختلافات در معارضین سوری

با شروع پیشروی ارتش سوریه به جبهه‌های شمال این کشور، گروه‌های معارض سوری با هم متحد شدند تا مانع آن در جنوب ادلب شوند. مهم‌ترین این گروه‌ها شامل «حرکة‌ نورالدین‌الزنکی» و «تحریرالشام» می‌شد اما این اتحاد طولی نکشید که چند روز پیش از هم گسست به نحوی که «حرکة نورالدین‌الزنکی» و «احرار الشام» با اسم «جبهة تحریر سوریا» با یکدیگر متحد شدند و در نهایت به تحریرالشام نیز حمله کردند.

 

?با شروع پیشروی ارتش سوریه به جبهه‌های شمال این کشور، گروه‌های معارض سوری با هم متحد شدند تا مانع آن در جنوب ادلب شوند. مهم‌ترین این گروه‌ها شامل «حرکة‌ نورالدین‌الزنکی» و «تحریرالشام» می‌شد اما این اتحاد طولی نکشید که چند روز پیش از هم گسست به نحوی که «حرکة نورالدین‌الزنکی» و «احرار الشام» با اسم «جبهة تحریر سوریا» با یکدیگر متحد شدند و در نهایت به تحریرالشام نیز حمله کردند.

??تحلیل و ارزیابی

1- پیوند ابتدایی «حرکة نورالدین‌الزنکی» با تحریرالشام یک حرکت تاکتیکی در مقابل ارتش سوریه بود. زیرا ایدئولوژی گروه نورالدین الزنکی به تفکر داعش نزدیکتر و از ابتدا با تحریرالشام(جبهةالنصرة) تفاوت داشت. لذا با بروز کوچکترین اختلاف این اتحاد به دشمنی تبدیل شد.

2- تحریرالشام دیگر گروه‌ها را به علت سیطره نظامی‌اش بر استان ادلب مجبور به اطاعت از خود می‌کرد. نفوذ گروه احرارالشام نیز به همین دلیل در استان ادلب کاهش یافت. بر این اساس این گروه، به منطقه «الغاب» در غرب حماه رفت تا نفوذ نظامی خود را در این منطقه اعمال و با حرکة نورالدین‌الزنکی علیه تحریرالشام ائتلاف کند.

3- علت دیگری که جرقه‌ی اختلاف را روشن کرد، اتهام تحریرالشام به گروه‌های مذکور مبنی بر ترور «ابو‌ایمن‌المصری» مسئول امنیتی تحریرالشام بود. ابوایمن‌المصری آموزش امنیتی این گروه و نیز وظیفه‌ی انتقال اعضای گروه را به کشورهای دیگر بدون دردسر و با جعل مدرک بر عهده داشته است.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه