اینستاگرام/ پایان هیمنه 70 ساله رژیم صهیونیستی….

عبدالباری عطوان' تحلیلگر مسایل عرب: «نگرانی های اسرائیل و آمریکا در اظهارات نتانیاهو به وضوح آشکار بود و نشان داد که #ایران که برخی با سیاست های آن موافق و برخی مخالفند موفق شده است تا استراتژی موثری را در مواجهه با آمریکا و هم پیمان اسرائیلی آن اتخاذ کند که هیمنه 70 ساله تل آویو بر منطقه را تهدید می کند»

 

عبدالباری عطوان’ تحلیلگر مسایل عرب: «نگرانی های #اسرائیل و #آمریکا در اظهارات #نتانیاهو به وضوح آشکار بود و نشان داد که #ایران که برخی با سیاست های آن موافق و برخی مخالفند موفق شده است تا استراتژی موثری را در مواجهه با آمریکا و هم پیمان اسرائیلی آن اتخاذ کند که هیمنه 70 ساله #تل_آویو بر منطقه را تهدید می کند»

ارسال دیدگاه