تلگرام/ رژیم صهیونیستی بدنبال یک کشور با 30 استان

خبرگزاری فلسطینی «معا»: رژیم صهیونیستی بدنبال یک کشور با 30 استان است که 20 استان آن صرفا متعلق به صهیونیست‌ها باشد/در این طرح، غزه یک بخش مجزا می ماند!

ارسال دیدگاه