اینستاگرام/ سرنوشتی مشابه سرنوشت محمد رضا پهلوی…

تحلیل‌گر انگلیسی معتقد است: اصلاحات نمایشی و ظاهری عربستان همان کاری را با آل_‌سعود می‌کند که برای رژیم پهلوی اتفاق افتاد

تحلیل‌گر انگلیسی معتقد است: اصلاحات نمایشی و ظاهری #عربستان همان کاری را با #آل_‌سعود می‌کند که برای #رژیم_‌پهلوی اتفاق افتاد

ارسال دیدگاه