تلگرام/ طرح تحریمی جدید آمریکا علیه ایران

طرح تحریمی جدید آمریکا علیه ایران، شرکت هایی که سهم مالکیت سپاه پاسداران در آنها کمتر از 50% باشد را هم مورد تحریم قرار می دهد!

ارسال دیدگاه