اینستاگرام/ معاون اسبق سیا: دوباره در شرایط جنگ سرد قرار داریم

دوباره در شرایط جنگ سرد قرار داریم «مایکل مور» معاون سابق سازمان سیا در اظهار نظری ساخت تسلیحات جدید از سوی روسیه را نماد دور جدید ستیز بین آمریکا و روسیه است او همچنین در سال 2011 تا 2013 طی مصاحبه‌ای گفت:" پس از حمله به گرجستان، اوکراین، مداخله در سوریه، دخالت در انتخابات ما و حمله هفته گذشته توسط مزدوران روسیه به نیروهای  آمریکا در سوریه، ما دوباره در یک  جنگ_سرد قرار گرفته‌ایم"

دوباره در شرایط جنگ سرد قرار داریم «مایکل مور» معاون سابق سازمان سیا در اظهار نظری ساخت تسلیحات جدید از سوی روسیه را نماد دور جدید ستیز بین آمریکا و روسیه است او همچنین در سال 2011 تا 2013 طی مصاحبه‌ای گفت:” پس از حمله به #گرجستان،#اوکراین، مداخله در #سوریه، دخالت در انتخابات ما و حمله هفته گذشته توسط مزدوران#روسیه به نیروهای #آمریکا در سوریه، ما دوباره در یک #جنگ_سرد قرار گرفته‌ایم”

ارسال دیدگاه