تلگرام/ حذف محدودیت دو دوره ای ریاست جمهوری چین

فوری: کنگره ملی خلق چین حذف محدودیت دو دوره ای ریاست جمهوری را تصویب کرد/این قانون امکان ریاست جمهوری دائمی شی جین پینگ را فراهم می کند

فوری: کنگره ملی خلق چین حذف محدودیت دو دوره ای ریاست جمهوری را تصویب کرد/این قانون امکان ریاست جمهوری دائمی شی جین پینگ را فراهم می کند

ارسال دیدگاه