تلگرام/ آخرین تحولات غوطه شرقی

آخرین تحولات غوطه شرقی: ارتش سوریه از آغاز عملیات در غوطه شرقی تا امروز موفق شده 60% از این منطقه را از تصرف تروریست ها خارج کند

#آخرین_تحولات_غوطه_شرقی: ارتش سوریه از آغاز عملیات در غوطه شرقی تا امروز موفق شده 60% از این منطقه را از تصرف تروریست ها خارج کند

ارسال دیدگاه