تلگرام/ یا برجام را تقویت کنیم یا ضمائمی به آن اضافه کنیم

2 کارشناس اندیشکده رند: یا برجام را تقویت کنیم یا ضمائمی به آن اضافه کنیم

2 کارشناس اندیشکده رند: یا برجام را تقویت کنیم یا ضمائمی به آن اضافه کنیم

✴️جیمز رابینز و دالیا داسا کای از کارشناسان ارشد اندیشکده رند در یادداشتی نوشتند: سوال حیاتی این است که آیا اروپا می‌تواند تا اواسط ماه می برجام را حفظ کند. از آنجایی که امکان سیاسی آن وجود دارد، سازش از جانب دو سوی توافق نیز نیاز است

?این دو کارشناس چند پیشنهاد ارائه کردند تا آمریکا از برجام خارج نشود:

1️⃣به کارگیری مکانیسمی درون توافق برای تقویت بازرسی‌های هسته ای
2️⃣پیگیری توافق‌های جانبی که به عنوان ضمائم در آینده افزوده شوند
3️⃣انجمن‌های همکاری منطقه‌ای برای بررسی مسایل امنیتی وسیع‌تر خارج از دامنه توافق بویژه توسعه موشکی

?پیوند یادداشت:

Goo.gl/emtgQX

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه