تلگرام/ ظهور تندروهای سیاست خارجی امریکا

استفان والت استاد هاروارد: رفتن تیلرسون (و احتمالا مک مستر) و جایگزین شدن او با پومپئو (و احتمالا جان بولتون)، انقلاب سیاست خارجی که ترامپ قول داده بود نیست، بلکه بر آمدن تندروهای سیاست خارجی است

استفان والت استاد هاروارد: رفتن تیلرسون (و احتمالا مک مستر) و جایگزین شدن او با پومپئو (و احتمالا جان بولتون)، انقلاب سیاست خارجی که ترامپ قول داده بود نیست، بلکه بر آمدن تندروهای سیاست خارجی است

ارسال دیدگاه