اینستاگرام/ ماکرون و تکرار اتهام واهی علیه سوریه…

فرانسه در صورت مشاهده «شواهد غیر قابل انکار» مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی برای کشتن غیرنظامیان در سوریه، همان کاری را انجام می دهد که آمریکایی ها چند ماه پیش انجام دادند: حملات هدفمند

امانوئل ماکرون رئیس جمهور#فرانسه ادعا کرد:
فرانسه در صورت مشاهده «شواهد غیر قابل انکار» مبنی بر استفاده از سلاح های #شیمیایی برای کشتن غیرنظامیان در #سوریه، همان کاری را انجام می دهد که آمریکایی ها چند ماه پیش انجام دادند: حملات هدفمند

ارسال دیدگاه