اینستاگرام/ خانم شکنجه گر،گزینه احتمالی ریاست سیا…

گزینه معرفی شده برای پست ریاست سیا کیست؟ «جینا هسپل» در صورت تایید کنگره آمریکا نخستین زنی است که به ریاست سیا می رسد. وی از حامیان شکنجه در بازجویی های سیا بوده و همچنین سازمان زیر نظر وی، زندانی مخفی در تایلند ایجاد کرده بود که بعدها متهم شد زندانیان القاعده را شکنجه می کرده است.

گزینه معرفی شده برای پست ریاست سیا کیست؟ «جینا هسپل» در صورت تایید #کنگره آمریکا نخستین زنی است که به ریاست سیا می رسد. وی از حامیان شکنجه در بازجویی های سیا بوده و همچنین سازمان زیر نظر وی، زندانی مخفی در تایلند ایجاد کرده بود که بعدها متهم شد زندانیان القاعده را شکنجه می کرده است. ایجاد حالت خفگی مصنوعی با ریختن آب بروی صورت زندانیان از روش های این شکنجه ها بوده است
جینا هسپل بعد از معرفی به عنوان نامزد جدید ریاست سیا گفت: من از #ترامپ به دلیل فرصت پیش رو تشکر میکنم و از این که او به من اعتماد کرده و مرا به عنوان رئیس آینده سیا معرفی کرده قدردانم. اگر صلاحیتم تایید شود، تمام تلاش خود را برای تحقق انتظارات اطلاعاتی رئیس جمهور به کار خواهم بست
وی در سال 1985 به سازمان سیا ملحق شد. در سال 2013 ریاست «سرویس سری ملی» را بر عهده گرفت. وی همچنین در زمان ریاست رودریگز بر مرکز ضدتروریسم سیا، رئیس کارکنان وی بوده است
ریاست وی بر سرویس سری ملی که عملیات هایی را در سراسر دنیا به صورت مخفیانه انجام می دهد در زمان جان برنان رئیس سیا در دولت اوباما بوده است
وی در فوریه 2017 به دستور ترامپ، به سمت قائم مقامی سیا یعنی دومین فرد قدرتمند در سازمان سیا منصوب شد و در حال حاضر در این جایگاه قرار دارد. بعد از تایید کنگره می تواند به سمت ریاست سیا منصوب شود

ارسال دیدگاه