تلگرام/ کارشناس آمریکایی: خروج تیلرسون از وزارت خارجه به معنای پایان برجام …

کارشناس ضد تروریسم آمریکایی خروج رکس تیلرسون از وزارت خارجه آمریکا را به معنای پایان برجام دانسته است

کارشناس ضد تروریسم آمریکایی خروج رکس تیلرسون از وزارت خارجه آمریکا را به معنای پایان برجام دانسته است

ارسال دیدگاه