تلگرام/ مک مستر با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد

مک مستر با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد؛ در چند روز گذشته اخباری مبنی بر خروج مک مستر از کاخ سفید اعلام شده بود/ محمد بن سلمان دیداری خصوصی با مک مستر (مشاور امنیت ملی دولت ترامپ) خواهد داشت

مک مستر با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد؛ در چند روز گذشته اخباری مبنی بر خروج مک مستر از کاخ سفید اعلام شده بود/ محمد بن سلمان دیداری خصوصی با مک مستر (مشاور امنیت ملی دولت ترامپ) خواهد داشت

ارسال دیدگاه