اینستاگرام/ دیپلمات های آمریکایی:خروج واشنگتن از برجام هنوز قطعیت ندارد!

دیپلمات های آمریکایی بعد از نشست پشت درهای بسته میان #آمریکا، #ایران، #روسیه و دیگر اعضای 5+1 در «#وین»، تصریح کردند علی رغم الفاظ تند#ترامپ در باره #برجام، خروج آمریکا هنوز قطعیت ندارد

 

خروج واشنگتن از برجام هنوز قطعیت ندارد!

دیپلمات های آمریکایی بعد از نشست پشت درهای بسته میان #آمریکا، #ایران، #روسیه و دیگر اعضای 5+1 در «#وین»، تصریح کردند علی رغم الفاظ تند#ترامپ در باره #برجام، خروج آمریکا هنوز قطعیت ندارد رئیس دفتر برنامه ریزی های سیاسی وزارت خارجه آمریکا می گوید: دولت این کشور به دنبال رسیدن به یک «#توافق_تکمیلی» با کشورهای اروپایی در خصوص #توافق_هسته_ایبرجام است

ارسال دیدگاه