اینستاگرام/ ژنرال سعودی خواستار تجزیه منطقه شد!

انور عشقی» در جدیدترین پست‌های  توییتر خود جنوب  یمن و کردهای ایران،  ترکیه و عراق را به اتحاد برای جدایی و تجزیه منطقه تشویق کرد

انور_عشقی» در جدیدترین پست‌های #توییتر خود جنوب #یمن و کردهای#ایران، #ترکیه و#عراق را به اتحاد برای جدایی و تجزیه منطقه تشویق کرد

ارسال دیدگاه