تلگرام/ تشدید جنگ تجاری واشنگتن با پکن

تشدید جنگ تجاری واشنگتن با پکن/ آمریکا ۱۳۰۰ کالای چینی را در لیست افزایش تعرفه (25%) قرار داد

تشدید جنگ تجاری واشنگتن با پکن/ آمریکا ۱۳۰۰ کالای چینی را در لیست افزایش تعرفه (25%) قرار داد

ارسال دیدگاه