چرایی قطعی بودن پیروزی ملت فلسطین

در چرایی قطعی بودن پیروزی ملت فلسطین باید گفت که دشمنِ خبیث آنان، اکنون ضعیفتر و آسیب پذیر تر از همیشه است و نشانه های درماندگی و سراسیمگی رژیم صهیونیستی بیش از پیش نمایان شده است و مسئولین این رژیم غاصب گاه گاه به ناتوانی و آسیب پذیری آن در جبهه های مختلف اذعان کرده اند

#پاسخ_امام_به_حماس

⭕️در چرایی قطعی بودن پیروزی ملت فلسطین باید گفت که دشمنِ خبیث آنان، اکنون ضعیفتر و آسیب پذیر تر از همیشه است و نشانه های درماندگی و سراسیمگی رژیم صهیونیستی بیش از پیش نمایان شده است و مسئولین این رژیم غاصب گاه گاه به ناتوانی و آسیب پذیری آن در جبهه های مختلف اذعان کرده اند

?پس از شکست مفتضحانه در جنگ 33، 22، 8 و 51 روزه، ظهور بحران‌ها و ناکامی‌های متعدد در عرصه داخلی و همچنین بروز بحران اقتصادی در آمریکا که منجر به تغییر ادبیات مقامات آمریکایی در حمایت از این رژیم گشت (مخصوصا در دولت اوباما) و نارضایتی اقتصادی و اجتماعی اخیر در خود رژیم که به تظاهرات و خودسوزی منجر شد، نشان میدهد رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط گام بر می‌دارد

⚪️براساس سنت‌های الهی، باطل امکان دوام ندارد و قطعاً سرنگون می‌شود. از نظر معارف قرآنی، باطل همواره موقت و رفتنی است. قرآن خبری در همین رابطه در سوره اسراء می‌دهد و می‌فرماید: «گروهى از بندگان جنگاور خود را بر ضد شما می‌انگیزیم، تا برای سرکوب شما میان خانه‌‌هایتان را هم جستجو می‌کنند، این وعده‌اى است قطعى.» این موارد نشان می‌دهد که خداوند متعال وعده داده است رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت

#تحلیل_کوتاه
#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه